Slide background
Služby PZS profesionálne
Vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov a nízky počet vymeškaných hodín pomôžu rásť aj vašej firme alebo organizácii. Radi vás o tom presvedčíme.
Ambulancia
Ambulancia praktického lekára
Okamžitá dostupnosť zdravotného dohľadu, nulová čakacia doba a nižšie ceny výkonov zdravotného dohľadu sú výhody, ktoré určite oceníte.
teplo a chlad
Posúdenie rizika záťaže teplom a chladom
Ponúkame komplexné posúdenie rizika záťaže teplom a chladom, optimalizáciu pitného režimu ...

Pripravíme vám nezáväznú cenovú ponuku

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

PZS nie je len povinnosť určená zákonom. Pracovná zdravotná služba prináša vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov, nízky počet vymeškaných hodín kvôli chorobám, čo v konečnom dôsledku pomáha k úspechu každej firmy či organizácie.

Ambulancia praktického lekára

Ambulancia

Prevádzkujeme vlastnú ambulanciu vďaka čomu ušetríte čas a nemalé finančné prostriedky. Sme schopní zabezpečiť lekárske prehliadky pre desiatky zamestnancov v priebehu jedného pracovného dňa.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a Ochrana pred požiarmi

BOZP a Ochrana pred požiarmi

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ochrana pred požiarmi

Záruka vašej spokojnosti

LICENCIA PZS

Oprávnenie na vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby vydané Úradom verejného zdravotníctva SR. Číslo oprávnenia: OPPL-5679/2007-Oj.

VLASTNÁ AMBULANCIA

Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia Číslo oprávnenia: 5189/2011/OZ.

BOZP a Ochrana pred požiarmi

BOZP a OPP

SKÚSENOSTI

Máme tím skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami. Využijeme ich aj pri spolupráci s vašou spoločnosťou.

Povedali o nás

12 rokov činnosti našej spoločnosti v číslach

0

LEKÁRSKYCH PREHLIADOK

0

VYPRACOVANÝCH POSUDKOV O RIZIKU

0

AUDITOV PRACOVÍSK

0

ŠKOLENÍ PRVEJ POMOCI