Novinky

Posúdenie rizika záťaže teplom je povinný vykonať každý zamestnávateľ v prípadoch, že zamestnanci vykonávajú činnosti, pri ktorých je predpoklad záťaže teplom alebo chladom z technologických dôvodov (za zdroj tepla je považovaný aj stroj, alebo zariadenie, ktoré pri svojej činnosti produkuje teplo, ktorým ovplyvňuje teplotu na pracovisku), alebo pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku za mimoriadne teplých dní.

Povinnosť vykonania tohto posúdenia ustanovuje Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Posúdenie rizika záťaže teplom naša spoločnosť vykonáva komplexne vrátane:

  • vypracovania posudku o riziku a prevádzkového poriadku,
  • vytypovania miest na meranie a ich počtu,
  • zabezpečenia akreditovaného merania tepelno-vlhkostnej mikroklímy,
  • posúdenia a optimalizovania pitného režimu,
  • stanovenia množstva vylúčeného potu.

Každú z menovaných činností je možné objednať aj samostatne.
Pre vykonanie komplexného posúdenia rizika záťaže teplom v prípade záujmu len o konkrétnu službu nás môžete kontaktovať telefonicky, emailom, alebo cez kontaktný formulár.

 

Zdroj: Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
Obrázky upravené z originálu Pixabay (free images)

 

Zdieľajte článok