O nás

CHCEM NEZÁVÄZNÚ CENOVÚ PONUKU

O NÁS

Zdravý zamestnanec je pre svojho zamestnávateľa najväčším prínosom. Podáva lepší výkon, pracuje rýchlejšie, efektívnejšie, kvalitnejšie. Naše služby ocení každý zamestnávateľ, ktorý vníma ľudské zdroje ako dôležité aktíva svojej spoločnosti a uvedomuje si spoluzodpovednosť za zdravotný stav svojich zamestnancov.

Máme skúsenosti, ktoré vieme využiť vo Váš prospech

Spoločnosť PZS, s.r.o. vznikla začiatkom roka 2007 v Banskej Bystrici. Našou hlavnou a jedinou činnosťou je poskytovanie služieb pracovnej zdravotnej služby s pôsobnosťou na celom území Slovenska.

Sme spoľahliví, zodpovední a precízni

Náš tím odborníkov z oblasti hygieny pracovného prostredia v súčasnej dobe spolupracuje s viac ako 350 klientmi a zabezpečuje preventívnu zdravotnú starostlivosť na najvyššej úrovni pre viac ako 20 000 zamestnancov v našich zmluvných zdravotníckych zariadeniach a vo vlastnej ambulancii pracovného lekára na adrese Partizánska cesta 67, Banská Bystrica.

Ponúkame komplexné riešenia aj riešenia presne podľa Vašich požiadaviek

Ponúkame Vám spoluprácu, ktorá nenásilnou a finančne nezaťažujúcou formou pomôže zamestnávateľovi vytvoriť systém uspokojujúci jeho povinnosti voči zamestnancom vyplývajúce z pracovných podmienok, rozsahu, charakteru a rozloženiu nebezpečenstiev a z nich vyplývajúcich rizík, ako aj predísť sankciám zo strany kontrolných orgánov.

Ak plnenie povinností ochrany zdravia vo vzťahu k zamestnancom bolo pre Vás v minulosti samozrejmosťou a máte vytvorený systém vyhovujúci, našou ambíciou je nenarušiť Vaše zabehnuté interné procesy a prispôsobiť sa Vašim potrebám.