Slide background
Služby PZS profesionálne
Vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov a nízky počet vymeškaných hodín pomôžu rásť aj vašej firme alebo organizácii. Radi vás o tom presvedčíme.
Ambulancia
Ambulancia praktického lekára
Okamžitá dostupnosť zdravotného dohľadu, nulová čakacia doba a nižšie ceny výkonov zdravotného dohľadu sú výhody, ktoré určite oceníte.
Školenia prvej pomoci
ŠKolenia prvej pomoci
Buďte pripravený na okamih, ktorý môže rozhodnúť o všetkom. Ponúkame školenia prvej pomoci s osvedčením o akreditácii kurzu prvej pomoci.
teplo a chlad
Posúdenie rizika záťaže teplom a chladom
Ponúkame komplexné posúdenie rizika záťaže teplom a chladom, optimalizáciu pitného režimu ...

Pripravíme vám nezáväznú cenovú ponuku

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

PZS nie je len povinnosť určená zákonom. Pracovná zdravotná služba prináša vhodné pracovné podmienky pre zamestnancov, nízky počet vymeškaných hodín kvôli chorobám, čo v konečnom dôsledku pomáha k úspechu každej firmy či organizácie.

Ambulancia praktického lekára

Ambulancia

Prevádzkujeme vlastnú ambulanciu vďaka čomu ušetríte čas a nemalé finančné prostriedky. Sme schopní zabezpečiť lekárske prehliadky pre desiatky zamestnancov v priebehu jedného pracovného dňa.

Školenie prvej pomoci

Školenia prvej pomoci

Kurzy sú určené pre zamestnancov, žiadateľov o udelenie vodičského preukazu, profesionálnych vodičov, školy, ako aj širokú verejnosť. S pomocou moderných učebných pomôcok sme vyškolili viac ako 3000 zamestnancov.

Záruka vašej spokojnosti

LICENCIA PZS

Oprávnenie vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na poskytovanie pracovnej zdravotnej služby pre všetky kategórie. Číslo oprávnenia: OPPL-5679/2007-Oj.

VLASTNÁ AMBULANCIA

Povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia Číslo oprávnenia: 5189/2011/OZ.

ŠKOLENIA PRVEJ POMOCI

Osvedčenie o akreditácii kurzu prvej pomoci Číslo oprávnenia: č. Z62808-2011-OZdV.

SKÚSENOSTI

Máme tím skúsených odborníkov s dlhoročnými skúsenosťami. Využijeme ich aj pri spolupráci s vašou spoločnosťou.

Povedali o nás

9 rokov činnosti našej spoločnosti v číslach

0

LEKÁRSKYCH PREHLIADOK

0

VYPRACOVANÝCH POSUDKOV O RIZIKU

0

AUDITOV PRACOVÍSK

0

ŠKOLENÍ PRVEJ POMOCI