Novinky

Posúdenie rizika záťaže teplom a chladom je povinný vykonať každý zamestnávateľ v prípadoch, že zamestnanci vykonávajú činnosti, pri ktorých je predpoklad záťaže teplom alebo chladom z technologických dôvodov (za zdroj tepla je považovaný aj stroj, alebo zariadenie, ktoré pri svojej činnosti produkuje teplo, ktorým ovplyvňuje teplotu na pracovisku ; práca vo vnútornom pracovisku, kde je nízka teplota z technologických dôvodov – výroba a skladovanie potravín), alebo pri dlhodobej práci na vonkajšom pracovisku za mimoriadne teplých dní prípadne v chladnom období roka.

Povinnosť vykonania tohto posúdenia ustanovuje Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z. z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci.

Posúdenie rizika záťaže teplom naša spoločnosť vykonáva komplexne vrátane:

  • vypracovania posudku o riziku a prevádzkového poriadku,
  • vytypovania miest na meranie a ich počtu,
  • zabezpečenia akreditovaného merania tepelno-vlhkostnej mikroklímy,
  • posúdenia a optimalizovania pitného režimu,
  • stanovenia množstva vylúčeného potu.

Každú z menovaných činností je možné objednať aj samostatne.
Pre vykonanie komplexného posúdenia rizika záťaže teplom v prípade záujmu len o konkrétnu službu nás môžete kontaktovať telefonicky, emailom, alebo cez kontaktný formulár.

Zdroj: Vyhláška MZ SR č. 99/2016 Z.z. o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom pri práci
Obrázky upravené z originálu Raxon Rex  v licencii Creative Commons

Zdieľajte článok